Spedalskhedshuller

Spedalskhedshuller 3Til højre for altertavlen - i korets sydside - ser vi to små huller, der tidligere har været åbne. Her igennem har syge fået rakt nadveren.

Udskriv