Prædikestolen og pulpituret

Prdikestol1Prædikestolen:
Prædikestol med lydhimmel er fra 1670'erne, men først malet i 1705. Prædikestolen er af egetræ og bl.a. udsmykket med figurer af de fire evangelister, Mattæus, Markus, Lukas og Johannes og deres symboler: mennesket, løven, oksen og ørnen. Over prædikestolen er der en lydhimmel med duen, Helligåndens symbol.

Pulpitur

Pulpitur:
Kirkens smukke pulpitur (i barok stil og af fyrretræ) er opsat i slutningen af 1600-tallet, mens Danmark igen var i krig og landet fattigt. Ud mod kirkerummet er det inddelt i 13 felter. I det midterste felt er et billede af Jesus, der prædiker, de øvrige tolv felter var før 1929 dækket af en brun maling, og man mente, at den dækkede over billeder af de tolv apostle.
Ved restaureringen fandt man imidlertid 12 dejlige billeder af markblomster. Det er tankevækkende, at kunstnerne har valgt motivet fra Jesu Bjergprædiken om ikke at bekymre sig: "Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som én af dem …" (Matt. 6).
Orglet er bygget af Bruno Christensen & Sønner, og blev indviet mandag den 10. maj 1982, efter kirkens lukning i 4 måneder pga. restaurering.

Fredericia Provsti | Haderslev Stift | Vejlby Sogn | Vejlby Kirkevej 55 | 7000 Fredericia.
Egeskov Kirke er Vejkirke og således åben hele året tirsdag - fredag 09.00 til 15.00. I juni til august også lørdag & søndag 11.00 til 17.00.