Kirkeklokken

KirkeklokkenKirkeklokken er støbt af bronze, vejer ca. 320 kg. og har en diameter på 810 mm. Den er desuden slyngebom ophængt i modsætning til en vuggebom. Den bærer årstallet 1790 samt inskriptionen: "Denne klokke er af Weielby kirkes nærværend ejer Agent og borgmester Bruun i Fredericia udi år 1790 bekostet omstøbt efter at den ved ringen for Søren Hansen i Trell hans moders liig var voldeligen bleven i stykker slagen"
I en rundkreds øverst på klokken står de oldenborgske kongers navnetræk, indbefattet Christian VII. Heraf kan man også slutte sig til klokkens alder. Endvidere står der: "Støbt af D. H. Reimer klokkestøber i Randers N= 55"
Baggrunden for inskriptionen er denne: Da Christian Bang skulle ringe med klokken ved Ane Petersdatters begravelse den 6. februar 1783 faldt knebelen af. Klokkeren tog derfor knebelen i hånden og slog så hårdt på klokken med den, at klokken revnede. Kirkens ejer, Johannes Iver Bruun, forlangte at Anes søn, Søren Hansen på Enggården i Trelde skulle betale for reparation af klokken. Det nægtede Søren Hansen, hvorefter Bruun anlagde sag mod ham. Man måtte gennem to retssager, inden Højesteret i 1790 frikendte Søren Hansen og lod Bruun betale 25 rdl i sagsomkostninger, foruden klokkens reparation

Fredericia Provsti | Haderslev Stift | Vejlby Sogn | Vejlby Kirkevej 55 | 7000 Fredericia.
Egeskov Kirke er Vejkirke og således åben hele året tirsdag - fredag 09.00 til 15.00. I juni til august også lørdag & søndag 11.00 til 17.00.