Alterkalken

alterkalkDen alterkalk, som kirken netop havde anskaffet i 1650 (kort tid før krigen brød ud), blev stjålet af svenskerne i 1657, og i lang tid vidste man ikke, hvor den var. Men ved et tilfælde blev den opdaget i Sandseryd Kirke syd for Jönköping, da en kaptajn fra Fredericia i slutningen af 1800-tallet bosatte sig dér.
I forsøg på at få kalken tilbage har der i tidens løb været brevvekslet frem og tilbage mellem Vejlby og Sandseryd, senest i 1957.·
Men i de forløbne 300 år har menigheden i Sandseryd vænnet sig til at bruge kalken og betragter den som deres.
Imidlertid har en lokal sølvsmed, Børge Poulsen (efter et besøg i Sandseryd Kirke i 1979) fremstillet en tro kopi af kalken. Denne har Egeskov Kirke anvendt siden 1981.
Inskriptionen på kalken er følgende:
"ANNO 1650 DEN VELBAARNE EBBE GYLDENSTIERNE VAAR SLOTSHER PAA COLDINGHUS OG H. PEDER NIELSEN BØGVADT SOGNEPREST TIL ULLERUP OG WEYLBY SOGNER OC TAMAS HANS I WEYLBY MED NIELS JENS I TVED VAAR KIRCE VERGER BLEF   DENNE KALCK GJORT PAA WEYLBY KIRKIS EGEN BEKOSTNING"
Alterstagerne fra 1988 er - ligesom kalk og dåbsfad - fremstillet af den lokale sølvsmed, Børge Poulsen.
Alterdugen er af hør, og blonden er kniplet af to damer fra sognet, Anne Marie Jochumsen og Tove Krogh, den har korset, livstræet og hjertet som det gennemgående motiv (symbolerne for tro, håb og kærlighed). Dugen blev taget i brug 1. søndag i advent 1999.

Fredericia Provsti | Haderslev Stift | Vejlby Sogn | Vejlby Kirkevej 55 | 7000 Fredericia.
Egeskov Kirke er Vejkirke og således åben hele året tirsdag - fredag 09.00 til 15.00. I juni til august også lørdag & søndag 11.00 til 17.00.