Den Bruunske Tepavillon

Den Bruunske Tepavillon

Tepavillonens historie.
104 0468 IMG

I 1804 lod den daværende ejer af Egeskov Kirke, fabrikant
og rådmand, Bertel Bruun opføre en lille tepavillon i det vestlige
enden af kirkegården. Han anlagde endvidere en gravplads og
rejste samtidig et minde over sine afdøde forældre, Johannes
Iver Bruun og Maren Bruun, født Pagh. På gravpladsen er der
senere også begravet andre familiemedlemmer.

Egeskov Kirke, eller Vejlby Kirke, som er dens oprindelige navn, havde sammen med et skovareal i Trelde været i slægtens eje siden 1781 og vedblev at være det indtil 1911, hvor tiendeafløsningen fandt sted, og kirken blev selvejende. Det var den gang almindeligt, at godsejere og velstillede borgere lod opføre små pavilloner i deres parker eller haver. Pavillonen ved Egeskov Kirke er - så vidt vides - den eneste, der er placeret ved en kirke. Vejlby Menighedsråd fik i 1990 gennemført en bygningsfredning af pavillonen og de to store mindesmærker på den nordlige del af gravpladsen.
For besøgende i Egeskov Kirke vil der i mindre omfang blive mulighed for at få udleveret historisk materiale til gennemsyn på stedet.

Pavillon m udsigt 2Gravstedet ses her fra syd med udsigtsbænken helt i baggrunden oppe på diget. Fra bænken her har man en helt enestående udsigt ned over Rands Fjord.
Den opretstående marmorcylinder, som kan ses i forgrunden, er gravmindet over Bertel Bruuns forældre, og det cylinderformede monument i baggrunden er gravstedet for Niels Staal, som var gift med Bertel Bruuns søster.

Bruun mod udsigtsbnkDen 8. august 2004
blev der på engen vest for pavillonen fejret 200 års jubilæum. Som det kan ses på billederne, var der underholdning med folkedansere og spillemænd. Desuden var der små kortfattede fortællinger og 1800-tal kammernusik. I teltet blev der serveret te og kage.

Jubi med dansJubi med spillemJubi med telt

 

Fredericia Provsti | Haderslev Stift | Vejlby Sogn | Vejlby Kirkevej 55 | 7000 Fredericia.
Egeskov Kirke er Vejkirke og således åben hele året tirsdag - fredag 09.00 til 15.00. I juni til august også lørdag & søndag 11.00 til 17.00.