Begivenhedskalender

Orienteringsmøde vedr. valg
Tirsdag 18 August 2020, 19:00

Tirsdag den 18. august kl. 19.00
ORIENTERINGSMØDE VEDR. VALG TIL
MENIGHEDSRÅDET
Velkommen i Egeskov Præstegård til orienteringsmøde forud for
valg til menighedsrådet for perioden november 2020-2024.
Dagsordenen ser således ud:
1. Velkomst ved menighedsrådets formand
2. Valg af dirigent
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og
orientering om det kommende menighedsråds opgaver
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.
Oplæg ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for de seneste års regnskab samt det kommende 
års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling,
samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som
kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
9. Eventuelt.

Valget foregår den 15. september 2020 kl. 19.00 i Egeskov Præstegård.
Dagsorden til dette møde vil fremgå af næste kirkeblad.

Fredericia Provsti | Haderslev Stift | Vejlby Sogn | Vejlby Kirkevej 55 | 7000 Fredericia.
Egeskov Kirke er Vejkirke og således åben hele året tirsdag - fredag 09.00 til 15.00. I juni til august også lørdag & søndag 11.00 til 17.00.